Mas maganda kung kasuhan na ni Gonzales ang mga "Santong Bakla" Q: Ano na po ang status nito? Meralco IPP’s 41.9% P4.90/kWh P6.35/kWh P1.45/kWh Episode 100: How To Weekend Warrior with Kris Hampton Hosted by Nate Drolet