CHATTO ONE OF ONLY TWO FILIPINOS TO SPEAK AT ASIA PACIFIC LEADERS FORUM Workshops Sa mga pampublikong kuwarto, ang mga emergency lighting fixture ay ginagamit para sa daylight lighting sa gabi.